Наемни цени на външни рекламни площи

Изтеглете векторни файлове с размерите на тролейбусите


Изтеглете векторни файлове с размерите на рекламните пана


Наемни цени на вътрешни рекламни площи

Изтеглете векторни файлове с разположението на вътрешните рекламни площи


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕКЛАМНИ НОСИТЕЛИ

Допълнителни условия

  • Цените са с включен ДДС.
  • Всички рекламни материали предварително се съгласуват с рекламоносителя.
  • Рекламодателят уведомява рекламоносителя за датата на монатажа на рекламните материали три работни дни по-рано.
  • При външно брандиране рекламодателят заплаща с първата вноска по 10,00 лв/м2 за демонтаж на фолиото.
  • Цените не включват изработката и монтажа на рекламните материали. По желание на рекламодателя, рекламоносителят може да се ангажира с изработката и монтажа на рекламните материали.

Отстъпки

Отстъпки за обем на договора

По 1% на всеки 1000 лв от сумата му, но не повече от 10%

Допълнителна отстъпка

При 100% авансово плащане на сумата по договора за реклама - 5%

ЗА КОНТАКТИ: