Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД  обявява на интересуващите се, че  ще се проведе търг за продажба на следната движима вещ, собственост на дружеството, с на

Прочети още

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ АД  обявява на интересуващите се, че  ще се проведе търг за продажба на следната движима вещ, собственост на дружеството, с на

Прочети още