УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ

 

На 31 август 2017г. между Община Русе и „ЕГГЕД“ беше подписан договор за покупко-продажба на акциите на „ЕГГЕД България” АД. С подписването на този договор Община Русе придоби изцяло собствеността и върху „ЕГГЕД РУСЕ” АД. Цената на придобиване е 500 000 лева. Условията на споразумението предвиждаха Община Русе да придобие всички активи на двете компании без никакви задължения към трети страни. Допълнително „ЕГГЕД” се задължи да предостави банкова гаранция на стойност 100 000 лв. и със срок на действие 13 месеца, гарантираща доброто изпълнение на сделката. Всички условия бяха изпълнени и двете страни със задоволство отбелязаха изключително коректното нейно осъществяване. В резултат на това тролейбусният бизнес в Русе има нов собственик.

 

 

 Какви са последствията от това придобиване за компаниите, работниците и служителите и за пътуващите в града?

 

1.    Община Русе става едноличен собственик на търговско дружество за градски транспорт, каквото до сега нямаше.

 

2.    Придобитото дружество е „чисто” - без никакви задължения към компании от групата на „ЕГГЕД”, към държавни и към финансови институции, към персонала и доставчици.

 

3.    Обслужването на тролейбусните линии в града продължава без прекъсване, както и поддръжката на цялата тролейбусна инфраструктура.

  

4.    Работещите в дружеството запазват работните си места и доходи.

 

5.    Беше избран нов Съвет на директорите, който ще поеме управлението на компанията.

 

 

  Какво следва?

 

 Предстои вписване на новото ръководство в Търговския регистър, промените в Устава на дружеството, както и промяна на името на дружеството на „Общински транспорт  Русе“ АД.

 

 

Казано накратко – един труден преходен период завърши успешно и тролейбусният транспорт на Русе получи нов старт.

  

01.09.2017