НОЩНА ЛИНИЯ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В РУСЕ

НОЩНА ЛИНИЯ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В РУСЕ

На 7-ми май 2019 г., в Заседателна зала на Община Русе се проведе пресконференция по проект "CIVITAS ECCENTRIC – Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres" (Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове"). На нея присъстваха ръководителят на проекта и зам.-кмет по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, изпълнителният директор на "Общински Транспорт Русе" АД г-н Александър Георгиев, екипът на проекта и представители на медиите.

В рамките на пресконференцията г-н Карапчански направи кратко представяне на основните дейности по проекта, които се планира да бъдат реализирани в идните месеци. Акцентът на пресконференцията беше представянето на мярка "Въвеждане на нощна линия в кв. "Дружба", по която ще бъде пусната в експлоатация и тествана експериментална нощна линия на градския транспорт, от която ще могат да се възползват жителите и гостите на града.

Предвижда се нощната линия да се изпълнява пилотно за период от една година, като първият курс ще стартира на 10-ти май. Основният маршрут, по който ще се движи, е от кв. "Дружба" до Централна ж.п. гара и ще минава през следните улици и булеварди – ул. "Даме Груев", бул. "Васил Левски", бул. "Христо Ботев", бул. "Цар Освободител", бул. "Ген. Скобелев", ул. "Борисова". Придвижването на тролейбуса от/до депото до началото на основния маршрут на нощната линия ще се извършва по следните улици и булеварди – бул. "Трети март", ул. "Николаевска", бул. "Ген. Скобелев", бул. "Цар Освободител", бул. "Христо Ботев", бул. "Васил Левски", ул. "Даме Груев". Курсовете на нощната линия ще се изпълняват от 00:30 ч. до 03:10 ч. Тролейбусът, който ще изпълнява курсовете, е специално брандиран, а с цел популяризиране на нощната линия са разработени информационни брошури и плакати, които съдържат подробно разписание на маршрутите и са достъпни във всички превозни средства на "Общински Транспорт Русе" АД.

Билетът за еднократно ползване на нощната линия ще бъде в размер на 1 лв., както е и при останалите линии, които се изпълняват през деня. Към момента не се предвижда въвеждането на отделни месечни карти, които да важат само за нощната линия. Гражданите, които притежават карти за линии, които минават по този маршрут ще могат да ги използват при придвижването си с нощната линия.

 

08.05.2019