Първият буферен паркинг в Русе вече функционира в квартал "Дружба 3"

Първият буферен паркинг в Русе вече функционира в квартал "Дружба 3"

В квартал „Дружба 3“ вече функционира първият буферен паркинг в Русе. Той е изграден по проект „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“ и се намира между блокове № 9 и 11 и бул. „Христо Ботев“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“. Паркингът, който разполага с 41 места за паркиране, 4 от които – за хора с увреждания, ще работи на принципа „Паркирай и пътувай“. Живущите в района и гостите на града могат да оставят личните си автомобили на паркинга и да използват градския тролейбусен транспорт.

Цената за ползване на услугите е 2,50 лв. като включва престой на паркинга и две пътувания в рамките на 24 часа. Заплащането ще се осъществява по всяко време на денонощието чрез SMS на №1383. В отговор, потребителят ще получи код, който да въведе в специално поставено за целта устройство на паркинга, което ще издава хартиен билет с два отрязъка, даващи право да бъде използван тролейбусен транспорт (от/до буферния паркинг) в рамките на две пътувания за 24 часа (единият отрязък от получения хартиен билет важи за едно пътуване в тролейбусната мрежа на гр. Русе и следва да бъде представен на водача на превозното средство, срещу което ще бъде издаден валиден хартиен билет за еднократно пътуване.)

Целите на проект „CIVITAS ECCENTRIC“ са свързани с прилагането на интегрирани и широкообхватни мерки за градско развитие и устойчива мобилност. Идеята е намаляване използването на лични автомобили и насърчаване използването на по-екологично чист начин на придвижване, като община Русе предвижда изграждането на още буферни паркинги, в случай че има интерес от услугата. Припомняме, че в рамките на проекта от 10 май функционира и експериментална нощна линия на градския транспорт пилотно за период от една година.


12.06.2019