Допълнителна линия във връзка с провеждане на традиционния празник на с. Николово

Допълнителна линия във връзка с провеждане на традиционния празник на с. Николово

Уважаеми граждани. Във връзка с провеждането на традиционният празник на село Николово, който ще се проведе в периода от 04.08.2023г до 06.08.2023г.(вкл.) в местността "Лесопарк Липник", Общински Транспорт Русе ЕАД подсигурява допълнителен транспорт за улесняване посещенията на гостите. 

Автобусната линия ще се изпълнява по следния маршрут:

Тръгване от ЦГ - ул. Борисова - бул. Скобелев - бул. Липник - Лесопарк Липник;

Тръгване от Лесопарк Липник - бул. Липник - бул. Скобелев - ул. Борисова - ЦГ

часовете са както следва:

04.08.2023г.: 

Час на тръгване от ЦГ - 17:30; 19:30;

Час на тръгване от Лесопарк Липник - 18:30; 23:00;

05.08.2023г.:

Час на тръгване от ЦГ - 16:30; 18:30;

Час на тръгване от Лесопарк Липник - 17:30; 22:30;

06.08.2023г.

Час на тръгване от ЦГ - 12:30; 14:30;

Час на тръгване от Лесопарк Липник - 13:30; 17:00;

Билета е на редовна превозна цена от 1, 50лв.

Желаем Ви весело прекарване на празника.