Допълнителни вечерни часове във връзка с празника на торта Гараш в гр. Русе

Допълнителни вечерни часове във връзка с празника на торта Гараш в гр. Русе

Уважаеми граждани във връзка с предстоящия празник на торта Гараш и увеселителните мероприятия на територията на центъра на града, се удължават разписанията както следа :


линия № 2 
час на тръгване от Бор – 17,30ч., 18,30ч., 19,40ч., 20,40ч., 21,30ч., 22,00ч., 22,30ч., 23,00ч., 23,30ч.
час на тръгване от Мототехника – 18,00ч., 19,00ч., 20,10ч., 21,10ч., 22,00ч., 22,30ч., 23,00ч., 23,30ч., 00,00ч.
линия № 13
час на тръгване от Дружба 3 - 21,25ч., 22,25ч.
час на тръгване от гара Разпределителна - 21,55ч., 22,55ч.
линия № 21 
час на тръгване от Чародейка - 21,15ч., 22,15ч., 23,15ч.,
час на тръгване от гара Разпределителна - 21,45ч., 22,45.
линия № 27
час на тръгване от Дружба 3 - 18,00ч.,19,00ч., 20,00ч., 21,15ч., 22,15ч., 23,15ч.
час на тръгване от Захарен завод - 18,30ч., 19,30ч., 20,30ч., 21,45ч., 22,45ч., 23,45ч.
линия № 29 
час на тръгване от Чародейка - 20,45ч., 21,45ч., 22,45ч.,
час на тръгване от Захарен завод - 21,15ч., 22,15ч., 23,15ч.