Европейски ден без автомобили

Европейски ден без автомобили

Европейският ден без автомобили се провежда ежегодно на 22 септември. Идеята за провеждане на такъв Ден произлиза от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г. Това е международна кампания, по време на която централните зони в много градове на Европа се затварят за автомобилно движение.

Целите на кампанията са формиране на екологосъобразно мислене, а също така и начин на живот сред европейските граждани, разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия, популяризиране на алтернативните начини на транспорт в големите градове, включително по-широкото използване на обществения транспорт, демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по приятен. Европейски ден без автомобили цели намаляване на шума и вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в големите градове.

През този ден в превозните средства на Общински транспорт ще пътуват безплатно до 1 придружител на дете до 10 годишна възраст притежаващо карта за пътуване в градския транспорт.

Затворени за движение улици на МПС в ЦГЧ от 10-16ч ще бъдат „Хан Аспарух” и „Хан Крум”, като ще бъде направено контра-флоу велолента.