промяна на маршрута на автобусна линия 19А за 17.04.2024г.

промяна на маршрута на автобусна линия 19А за 17.04.2024г.

Във връзка с налагащи се промени в маршрута на автобусна линия 19А на дата 17.04.2024г. в часовия диапазон 09:00 до 16:00 ч. Ви информираме, че ще се извърши промяна на маршрута в частта Сердика - Младешки дом - У-ще Хр. Ботев - Чайка - Сент Уан  и ще се изпълнява следния мартшрут - Сердика - СБА - МГ - Сент Уан